Vem är Stephen Chu?

Ett veckogammalt rykte har nu bekräftats och han är USA:s näste energiminister. Vi har alla orsak att vara glada för det. Han är idag chef för LBNL och Nobelpristagare i fysik 1997. Han kan höras i en presentation från april 2007 där han gör en relativt omfattande genomgång av energifrågorna och avslöjar insikter som få ministrar kan uppvisa. Han framhåller Californiens energipolitik som ett föredöme i USA, han nämner det Danska vindkraftprogrammet och klarar av att beskriva lärkurvor utan besvär (även om han felaktigt kallar dem för “Moore’s law curve”)

Hans huvudtes är att vi måste satsa på:
1: Effektivare energianvändning
2: Nya sätt för koldioxidfri tillförsel
Och han noterar att effektiviseringen ofta har “negativa kostnader” (Den fria lunchen man får betalt för att äta!)

Får han de resurser som Obama har antytt tidigare har världen troligen fått en helt ny drivkraft för energi- och klimatfrågor. Mycket talar för att han får det. I den presentation som Obama gjorde underströk han på nytt behovet av teknologiskt skifte i en tid av kris.

PS Om Du vill titta mer i kristallkulan om hur USA:s energipolitik kan utvecklas så finns ett långt föredrag av Steven Chu även här.
PS 2 Steven Chu har också visat sig klara hårda krav i sin nära omgivning. Han delade kontor med svenskbekante Lee Schipper under några år på 70-talet vid LBNL! Lee hälsar att Chu är mycket duktig. grin

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv