Vem bestämmer världens energi 2050?

Många av de projektioner som görs för samhälls- och energiutvecklingen har mitten av detta sekel som mål. Vi både vet och anar att den värld som då existerar är annorlunda. Inte minst ifråga om maktstrukturer och ekonomiskt inflytande. Det mest påtagliga är väl att den traditionella maktsfären, OECD-länderna, kommer att vara marginaliserad. Men hur mycket?

Banken HSBC har tagit fram en del siffror värda att begrunda. Deras sammanfattning är intressant

 Asia will continue demonstrating extremely strong growth rates and those with large populations will overtake Western powerhouses
 Latin America will feature more heavily in the global league tables
 The league table losers ? the small European countries ? may struggle to maintain their influence in global policy forums

Vad kan det betyda för energin? Vissa väljer att tala om det i krigstermer. Men man skulle ju kunna fundera i termer av pakter och ömsesidighet. Titta på t.ex. Egyptens plats i tabellerna, och fundera över om det inte vore en id för Europa att knyta ett demokratiserat Nordafrika närmare. Eller är det faktiskt det som Frankrike har på sin agenda genom att driva på omställningen i Libyen?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv