Vem kan man lita på?

Intressant artikel i DN som visar pÃ¥ att folk inte alltid tar till sig vad vetenskapen försöker säga dem utan istället litar mer pÃ¥ vad de politiker pÃ¥stÃ¥r och som man känner mest sympati med. Det inser man lätt efter att i nÃ¥gra decennier höra politikerna brÃ¥ka om skolbetygen och i stort sett ger blanka tusan i vad den pedagogiska vetenskapen säger om barns inlärning. Lite nedslÃ¥ende är det dock när man ocksÃ¥ hör mÃ¥nga politiker efterlysa vetenskapliga belägg. Eller som det ofta heter “evidence base”.

Artikeln är en utmärkt illustration till det som framfördes av Världsbanken i slutet av förra Ã¥ret och där man pÃ¥visade att vÃ¥r uppfattning om det rationella beslutsfattandet, se bild 1 nedan av standardmodellen, behöver revideras därför att vi pÃ¥verkas av till exempel egna erfarenheter och tänker snabbt istället för lÃ¥ngsamt, se bild 2). Och som om inte det vore nog pÃ¥verkas av “beliefs and habits” det vill säga den ideologiska bild som “vÃ¥ra egna” politiker tillhandahÃ¥ller. Vilket bland annat leder till att vi filtrerar bort en del information i stället för att ta den till oss och, baserat pÃ¥ den, fattar rationella beslut.

 

 

image
BILD 1
—————————
image
BILD 2

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv