Vem skall göra jobbet ... och varför?

Energieffektvisering borde ju vara självklar eller hur? Om det är billigare att effektvisera än att köpa energi för att få ljust, varmt och motorer att fungera då väljer man ju det som är billigast…inte sant? Man är ju inte dum! Så kunderna/användarna måste vara första instans.

Företagen till exempel - Svenskt Näringsliv menar:

Att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt är en självklar del i ett sunt agerande i en marknadsekonomi, oavsett om det handlar om energi, råvaror eller personal. Att arbeta för ökad energieffektivitet är därför självklart för näringslivet.

Utvärderingar av det så kallade PFE-programmet som riktade sig till den energiintensiva industrin visade att de när de fick en liten skattereduktion hittade stora “dolda” effektviseringsmöjligheter inom sina företag. Så det verkar som om det fanns en hel del kvar att göra även där.

Men hushållen då? Ja det är känt sedan länge att hushållen har svårt att göra de ekonomiska överväganden som behövs och istället för att tänka på penningmässiga fördelar tar ställning till frågor som bekvämlighet och nytta i andra termer.

Utförarna. Så om vi inte kan lita (enbart) på användarna/kunderna hur är det med den hjälp de kan få från dem som kan jobbet? De måste väl kunna räkna, argumentera och motivera?

Jo men inom sina egna ramar. En viktig och intressant iakttagelse görs av EUs forskningsorgan JRC i studien “Energy Renovation: The Trump Card for the New Start for Europé”. Där visar de att en stor del av arbetet skall utföras av mycket små företag (Micro Enterprises):

The EU building sector is characterised by a high number of micro enterprises. Enterprises with less than nine employees represent 94% of all enterprises active in the sector, while large enterprises represent less than 1%.

Detta illustreras ytterligare av en brittisk studie som heter “Installer Power” där man visar att det är många olika yrkeskategorier inblandade (se bild nedan). Där reflekterar de också över deras roll och betydelse:

Keeping work local has social, environmental and economic benefits, ….RMI work …micro businesses working at a very local level, getting their work through social and neighbourhood networks and personal recommendation, with benefits to the tradesperson as well as the customer in terms of avoidance of both time-wasting and other risks…...Not all micro enterprises are planning for growth.

Detta strider i hög grad mot vår allmänna uppfattning om hur vi med incitament som information och finansiella styrmedel skall bringa saker i ordning! Kunderna bryr sig inte och har inte tid. Utförarna är splittrade, har inte tid och styrs inte av vinstintressen!

 

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv