Vem skall göra jobbet ... och varför?

Energieffektvisering borde ju vara självklar eller hur? Om det är billigare att effektvisera än att köpa energi för att få ljust, varmt och motorer att fungera då väljer man ju det som är billigast…inte sant? Man är ju inte dum! Så kunderna/användarna måste vara första instans.

Företagen till exempel - Svenskt Näringsliv menar:

Att använda resurser på ett så effektivt sätt som möjligt är en självklar del i ett sunt agerande i en marknadsekonomi, oavsett om det handlar om energi, råvaror eller personal. Att arbeta för ökad energieffektivitet är därför självklart för näringslivet.

Utvärderingar av det så kallade PFE-programmet som riktade sig till den energiintensiva industrin visade att de när de fick en liten skattereduktion hittade stora “dolda” effektviseringsmöjligheter inom sina företag. Så det verkar som om det fanns en hel del kvar att göra även där.

Men hushållen då? Ja det är känt sedan länge att hushållen har svårt att göra de ekonomiska överväganden som behövs och istället för att tänka på penningmässiga fördelar tar ställning till frågor som bekvämlighet och nytta i andra termer.

Utförarna. Så om vi inte kan lita (enbart) på användarna/kunderna hur är det med den hjälp de kan få från dem som kan jobbet? De måste väl kunna räkna, argumentera och motivera?

Jo men inom sina egna ramar. En viktig och intressant iakttagelse görs av EUs forskningsorgan JRC i studien “Energy Renovation: The Trump Card for the New Start for Europé”. Där visar de att en stor del av arbetet skall utföras av mycket små företag (Micro Enterprises):

The EU building sector is characterised by a high number of micro enterprises. Enterprises with less than nine employees represent 94% of all enterprises active in the sector, while large enterprises represent less than 1%.

Detta illustreras ytterligare av en brittisk studie som heter “Installer Power” där man visar att det är många olika yrkeskategorier inblandade (se bild nedan). Där reflekterar de också över deras roll och betydelse:

Keeping work local has social, environmental and economic benefits, ….RMI work …micro businesses working at a very local level, getting their work through social and neighbourhood networks and personal recommendation, with benefits to the tradesperson as well as the customer in terms of avoidance of both time-wasting and other risks…...Not all micro enterprises are planning for growth.

Detta strider i hög grad mot vår allmänna uppfattning om hur vi med incitament som information och finansiella styrmedel skall bringa saker i ordning! Kunderna bryr sig inte och har inte tid. Utförarna är splittrade, har inte tid och styrs inte av vinstintressen!

 

 

image

Vi behöver fler som kan tolka och översätta fakta

I en artikel i DN varnar en forskare för att demokratins kris inte tas på allvar av forskarsamhället. Ett av skälen han drar fram är det stora flödet av forskningsrapporter som dränker mottagarna så att de inte hinner läsa och reflektera snarare än att föra forskningen vidare i dialoger och till beslutsfattare.

Kravet på att publicera artiklar har drivits fram så hårt att forskning av stor betydelse formligen dränks i utflödet av publikationer som vanligtvis ingen hinner eller vill läsa.

Är det kanske något liknande som händer i vår profession (energieffektiviseringsförespråkarna)? Vi läser och vi producerar material som visar fakta om tillståndet i världen och vi yvs över att vi kan visa detta för .... ja för vem? Kollegorna - visst. Politiker - absolut. “Marknaden” - troligen. Men har det någon verkan?

Kanske vi skulle behöva fler som tolkade faktamaterialet och förmedlade det på sätt som gjorde att vi når fram till mottagarna eller till nya grupper? Fakta talar inte för sig själv (alltid) och i synnerhet inte till dem som av olika skäl är “resistenta” mot fakta.

Just nu håller jag på att läsa von Weizäckers och Wijkmans bok “Come on”. Den är full av fakta. De flesta känner jag till. I några fall finns goda illustrationer i både text och bild som får mig att säga ett gillande “Hm”. Men plötsligt står det på ett ställe om ekonomisk tillväxt och teknikutveckling, som går hand i hand (det vet vi ju), att det leder till “...increase of elegance and efficiency of resource use…”. Ordet elegans i detta sammanhang kan vara en sådan murbräcka som leder till att läsaren/mottagaren av budskapet vaknar till.

Bortsett från att vi alla måste lära oss att på olika sätt få faktabudskapet att tränga igenom försvarsvallarna så kanske vi dessutom behöver träna nya grupper av förmedlare som kan hjälpa till!

Läs mer

Månadsindelade arkiv