Vems ekonom räknar bäst?

Det har duggat rapporter från olika kommittéer under hösten om vikten av att inte gå före i klimatarbetet och om det smarta i att låta någon annan göra det vi själva försummat. I de flesta fall handlar det om rapporter skrivna av ekonomer som vill visa att de räknat fram den rätta slutsatsen. Men är ekonomi bara en fråga om att räkna rätt? Och vem räknar mest rätt?

För ungefär ett år sedan skrev Olle Häggström, professor i matematisk statistik, om det absurda i fördelen att vänta. Då föranledd av Björn Lomborgs skriverier. Replikskiftet med några ekonomer som försvarade Lomborgs räknestycken (och som också figurerat under den gångna höstens diskussioner) och Häggström är illustrerande. Både vad avser konsten att räkna och vad avser frågan om inte ekonomi är ett ämne som går bortom den rena aritmetiken.

En framställning om hur ekonomi kan vara mera komplext, och att problem ofta kan ha fler sidor än de som kan fångas i en enkel kostnads- intäktskalkyl, finns i Peter Söderbaums material.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv