Vet vi egentligen vad vi vill?

Det är en fråga (som lika gärna kan vara ett påstående!) man ställer sig när och efter att ha sett Dan Arielys miniföreläsning (17 minuter) om beteendeekonomi. Den är väldigt instruktiv och dessutom rolig och borde kunna leda till en del omedelbara applikationer också när det gäller att arbeta med energieffektivisering.

I hans senaste bok “The upside of irrationality” visar han också hur många marknader är ofullständigt utvecklade ifråga om erbjudanden och affärsmodeller, t.ex. datorer, mobiltelefoner, finansiella tjänster, pensioner, försäkringar m.fl. Men han antyder också hur de skulle kunna förbättras och i grunden handlar det om hur man kommunicerar med kunder utgående från det sätt på vilket vi tänker d.v.s. med kognitiva brister. Vi är mera Homer Simpson än Mr Spock (Star Trek)! Det är i den boken han också lanserar IKEA-effekten.

Bortsett från att detta är underhållande och tänkvärt i allmänhet så borde denna typ av kunskap omsättas också i utformning av energipolitik och -åtgärder.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv