Vi har alla ett KI i vår bekantskapskrets

Indignationen flödar - med rätta- över hur KI hanterat frågorna kring superkirurgen. Men finns det inte risk att vi har liknande tänkesätt på våra egna områden och rentav i vår omedelbara närhet? Är inte den här sortens grupptänkande ganska utbrett? Ett grupptänkande där någon tongivande person med stark ställning och hög profil tar över tänkandet för gruppen som helhet och dominerar i kraft av sin ställning eller stjärnstatus?

Ett övertydligt exempel är den så kallade Enron-affären i USA där många småsparare och anställda förlorade sina slantar och pensioner till följd av manipulativt beteende av några få personer i ledningen och styrelsen. Man lät sig förledas och hoppades att de i kraft av sin ställning skulle ha rätt när de förespeglade lysande framtida vinster. Marleen O’Connor har omsorgsfullt visat hur det hela gick till i “The Perils of Groupthink

Och är det inte kusligt likt vad vi ser i Storbritannien där alla varningsklockor ringer för kärnkraftbygget Hinkley Point men det ändå verkar som om man var beredd att starta jordens dyraste byggnad?

Eller när “ledande näringslivsföreträdare” och befryndade organisationer hävdar att Sveriges framtid hänger på kärnkraftutbyggnad och man samtidigt blundar för de stora effektiviseringsresurser man har inom sina egna företag?

Grupptänkandet är ingen isolerad företeelse även om det ibland får större och mera alarmerande konsekvenser.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv