Förändringarna börjar alltid hemmavid.

Var är det effektivast att spara energi - i användningen eller i tillförselns bränsle? Svaret borde vara enkelt, nämligen på båda ställena, men också att man börjar i användningen. Det är på grund av användningen som man utformar tillförseln och det är i användningen vi som enskilda med säkerhet kan påverka . Tillförseln ligger i någon annans händer. Och i det fall vi tillämpar ett strikt resonemang om “marginalenergi” så spelar det heller ingen roll varifrån jag köper energin. Så länge jag är kopplad till ett nät så är det den marginellt (sämsta och dyraste) produktionen som påverkas när jag som köpare/användare ändrar något.

Det jag säkert kan göra som användare är att se om mitt eget hus Genom energieffektivisering sparar jag pengar som kan betala för förändringen och ge en rejäl slant över (enligt McKinsey-studierna). Ett enkelt val kan det tyckas. Energirådgivarna ger i sin årsskrift kallad Mera Lokal Verkstad en del tips om hur man kan göra lokalt.

Men vi skall inte ge upp om tillförseln och primärenergin. För att komma över i ett uthålligt system (se bild) behöver vi göra något åt den också. Men bästa sättet att skapa förutsättningar för dess förändringar är att börja hemmavid.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv