Vilka branscher klarar omställningen bäst?

Vissa branscher har bättre förutsättningar än andra att göra klimatomställningen till en guldsits. Carbon Trust i Storbritannien har undersökt några av dem och ser att många (inte alla) kan vända hoten till möjligheter (se bild nedan). Till skillnad från många svenska studier har man studerat hur företag skapar värde i sin verksamhet och inte bara “drabbas” av kostnader. Vissa resultat är förutsägbara men resonemangen kring hur man i sektorn “Transformation” (övre högra hörnet) med stor risk också har stora möjligheter, är spännande och precis vad vi ser i bilindustrin just nu!

Energieffektiviseringsbranschen är som synes framtidens basindustri. Tryggt placerad i övre vänstra hörnet.

PS Man måste registrera sig för att få tillgång till Carbon Trusts skriftserie men det är det värt. De har många andra intressanta rapporter i flera ämnen från husrenoveringar till makroekonomiska analyser.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv