Vilket är störst 65 eller 26?

Enligt SVT är det 26. Det rapporterar de i ett nyhetsinslag där SIFO frågat om vilken energikälla som är bäst för klimatet och jobben. Kärnkraften (som enskild teknik) får 26% av svaren (se bild nedan). Ett annat sätt att läsa deras redovisning kunde vara att de förnybara energislagen har 65% och kärnkraften bara 26.

Och naturligtvis har man i en fråga av det här slaget utelämnat energieffektivisering som är det utan jämförelse billigaste sättet att skaffa fram energiutrymme i ett system. Enligt Energimyndighetens PFE-program till en kostnad motsvarande en tiondedel av kostnaderna för ny kraft.

Energirådgivarnas och Effektiviseringsföretagens årsavstämning “Mera Ordnad Verkstad” (MoV_8mars2010_ny.pdf) så skapar effektiviserings dessutom många nya high-tech jobb. Man tjänar alltså mångfalt på effektivisering men medierna sitter fast i tillförseltjatandet och vinklar det dessutom uppåt väggarna.

image

Blir vi vad vi är eller är vi bara vad vi var?

Världsbanken gör en sammanställning över hur olika länder i världen klara av omställningen till uthållig energi i en publikation kallad “RISE: Regulatory Indicators for Sustainable Energy

För svenskt vidkommande är läsningen inte helt uppmuntrande. På den sammanvägda tabellen över alla indikatorer (sid 7) hamnar vi på 17 plats och när det gäller energieffektivisering är det riktigt illa (se bildklipp nedan). Det enda som kan vara till någon glädje är att vårt gamla, tyvärr avlivade, program för effektivisering i industrin, PFE, citeras med gillande i box 3.4 på sidan 113. Där sägs att programmet inte överenstämde med EUs regler, men det var inte till fullo klarlagt och dåvarande svenska regering tog inte fighten.

Det är värt att skumma genom den här publikationen inte bara som kalendermaterial utan mer att se om man kan få några nya idéer och uppslag.

Läs mer

Månadsindelade arkiv