Vindkraft gör nätet bättre!

Delar av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) har lagt mycket tid och kraft på att skrämma upp oss för vindkraftens hemska följder. Kostnaderna skulle bli astronomiska och leveranssäkerheten undermineras. Deras modell har djupa rötter i det förflutna och därför får vi ofta höra begreppet “baskraft” upprepas. Redan ordet inger trygghet.

Men det är också så att begreppet tillhör den teknik, de bränslen och de tillhörande kostnader som vi hade förr. Som bekant har det dock hänt mycket på alla dessa områden. I USA har NREL (National Renewable Energy Laboratory) i en studie gjort gällande att det på vindkraftområdet tvärtom är så att systemet kan bli starkare och mera tillförlitligt med vindkraft!

Nu skall man vara försiktig i jämförelser mellan Europa och USA ifråga om just kraftnätens funktion. De amerikanska är i vissa regioner mycket svagare än sina motsvarigheter i Europa. Det skall dock bli intressant att se i vad mån erfarenheterna är allmängiltiga.

KVA-kontrahenterna har ju beslagits med ekonomiska felbedömningar i sina tidigare uttalanden och det skulle inte förvåna om de tekniska bedömningarna är lika svaga.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv