Vindkraft gör nätet bättre!

Delar av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) har lagt mycket tid och kraft på att skrämma upp oss för vindkraftens hemska följder. Kostnaderna skulle bli astronomiska och leveranssäkerheten undermineras. Deras modell har djupa rötter i det förflutna och därför får vi ofta höra begreppet “baskraft” upprepas. Redan ordet inger trygghet.

Men det är också så att begreppet tillhör den teknik, de bränslen och de tillhörande kostnader som vi hade förr. Som bekant har det dock hänt mycket på alla dessa områden. I USA har NREL (National Renewable Energy Laboratory) i en studie gjort gällande att det på vindkraftområdet tvärtom är så att systemet kan bli starkare och mera tillförlitligt med vindkraft!

Nu skall man vara försiktig i jämförelser mellan Europa och USA ifråga om just kraftnätens funktion. De amerikanska är i vissa regioner mycket svagare än sina motsvarigheter i Europa. Det skall dock bli intressant att se i vad mån erfarenheterna är allmängiltiga.

KVA-kontrahenterna har ju beslagits med ekonomiska felbedömningar i sina tidigare uttalanden och det skulle inte förvåna om de tekniska bedömningarna är lika svaga.

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv