Visst finns det svarta hål.

Sådana som slukar allt i sin omgivning. Inte bara i rymden utan också i energipolitiken. Ett av dem förefaller vara ITER den franska fusionsreaktorn som enligt vissa bedömare kan sluka så mycket som 90% av hela EUs forskningsanslag för energi. Bara under nästa år måste EU sätta in c:a 12 miljarder SEK i detta enda projekt. Det finns säkert motiv för fusionsforskning men ITER förefaller vara en gökunge som tränger undan allt annat. Proportionerna är orimliga.

Det var nog inte det Nobelpristagaren i fysik Geim tänkte på när han i sitt tacktal sade att i det moderna samhället jämställs åsikter med kunskap och hotar att störta oss från demokrati till idiokrati. Men han exemplifierade med EUs forskningsstöd. till allmän munterhet.

Och då känns det lite kusligt att EU-parlamentets organ för forskning, industri och energi förkortas ITRE. Det är de som yttrar sig om medel för den snarlika bokstavskombinationen ITER.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv