Visst kan Europa spara sig ur krisen

Bara man sparar på rätt sak. Enligt ett inslag i Dagens Eko den 9 februari: “EU-länder som kämpar med finanserna har mycket att vinna på att investera i energieffektivisering. Det säger Artur Runge-Metzger, EU:s chefsförhandlare i klimatfrågor, som besökte Stockholm igår”.

Det finns nämligen ett starkt samband mellan omställningen av energisystemet och sysselsättning och ekonomisk aktivitet. Ett samband som emellertid uppmärksammas alltför lite av våra styrande.

* Det har annars visats av IEA helt nyligen men med ringa uppmärksamhet. Vare sig politiskt eller medialt.
* Och av Tyska Miljöministeriet i en rapport med beräkningar för EU som helhet.
* För Tyskland och som åtminstone uppmärksammats av fackförbundet Byggnads
* Det har visats i fallstudier i USA där man ser hur både sysselsättning och industriutvecklingen gynnas
* ILO har studerat möjligheterna globalt och gör samma positiva omdöme

Det som nämns här är bara axplock av förhållandevis nytt material. Så dropparna faller - snart skall väl stenen urholkas? Och alla de som argumenterar för åtstramningar kan börja strama åt där det gör nytta!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv