Vita certifikat NU säger IEA.

Ja de använder en använder en annan terminologi, men det är samma sak som det EU-direktivet har i artikel 6. Man kan också tala om att energileverantörerna skall ha ett energinyttoansvar vilket de ges med en “kvotplikt” för effektivisering på samma sätt som de redan har för förnybar energi.

IEAs syn redovisas i en förhandstitt på ETP 2012 som man färdigställt för det s.k. “Clean Energy Ministerial” (CEM) och där man skriver:

Leverage the role of energy providers in delivering energy efficiency
Energy providers have proven effective in delivering energy efficiency if the right regulatory framework and enabling conditions are established. In fact, over USD 10 billion per year is spent by energy providers on end-use energy efficiency, and this amount is expected to double over the next five years. Given this success to date, and the pressing need to scaleup energy efficiency investments, governments should consider carefully how to mobilise energy providers to deliver energy efficiency.

Förhandstitten presenterades av den nya IEA-chefen Maria van der Hoeven och refereras av The Guardian med närmast krigsrubriker, och man noterar att:

Energy efficiency is the most cost-effective way to cut emissions and increase energy security, but businesses and governments were failing to invest in it, the report found.

Gäller detta även inom EU undrar man efter att ha hört om de senaste turerna kring direktivet?

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv