Vita certifikat NU säger IEA.

Ja de använder en använder en annan terminologi, men det är samma sak som det EU-direktivet har i artikel 6. Man kan också tala om att energileverantörerna skall ha ett energinyttoansvar vilket de ges med en “kvotplikt” för effektivisering på samma sätt som de redan har för förnybar energi.

IEAs syn redovisas i en förhandstitt på ETP 2012 som man färdigställt för det s.k. “Clean Energy Ministerial” (CEM) och där man skriver:

Leverage the role of energy providers in delivering energy efficiency
Energy providers have proven effective in delivering energy efficiency if the right regulatory framework and enabling conditions are established. In fact, over USD 10 billion per year is spent by energy providers on end-use energy efficiency, and this amount is expected to double over the next five years. Given this success to date, and the pressing need to scaleup energy efficiency investments, governments should consider carefully how to mobilise energy providers to deliver energy efficiency.

Förhandstitten presenterades av den nya IEA-chefen Maria van der Hoeven och refereras av The Guardian med närmast krigsrubriker, och man noterar att:

Energy efficiency is the most cost-effective way to cut emissions and increase energy security, but businesses and governments were failing to invest in it, the report found.

Gäller detta även inom EU undrar man efter att ha hört om de senaste turerna kring direktivet?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv