Strukturerade vägval (choice architecture)

Vi har alla någon gång konfronterats med uttryck som “don’t pick winners”, “låt marknaden styra”, “staten skall inte bestämma vilket kylskåp jag skall ha” eller något liknande som vill skuldbelägga att man försöker skilja på vad som är energieffektivt och vad som är energislösande. Man vill ha neutralitet i förhållande till marknaden.

I boken Nudge (ja den har nämnts tidigare på denna sida och kommer att nämnas igen) säger författarna, två beteendeekonomer, att det finns två sorters människor, Homo Economicus och Homo Sapiens. Och de förklarar skillnaden:  ?Om man tittar i läroböcker i ekonomi förstår man att homo economicus kan tänka som Albert Einstein, lagra lika mycket information som IBMs superdatorer och utöva viljestyrka som Mahatma Gandhi. ?Men riktiga människor har problem med division om de inte har en kalkylator, glömmer sin partners födelsedag och har baksmälla på Nyårsdagen. De är inte homo economicus; de är homo sapiens.? De förra klarar sig själv utan någon hjälp, de senare behöver en liten knuff i rätt riktning.

I texten föreslår de sedan att man arbetar med “choice architecture” för att med enkla “knuffar” hjälpa beslutsgången, någon sorts strukturerade vägval alltså. En sådan vägvisning kan ha sex delar (små knuffar):
1. iNcentives - T.ex. hur översätter man en ändring i termostaten till konsekvenser ifråga om pengar, miljöpåverkan eller annat mottagarvänligt språk?
2. Understand mapping - Hur illustrerar man vad ett val bland många varianter för med sig? I en ostbutik kan man ofta få en liten skiva för att känna smaken. Kan vi göra något liknande?
3. Default - Sparfunktioner förinställda och som man måste välja att ta bort om man inte vill ha dem, typ skärmsläckare på datorn.
4. Give feedback - Kontrollampor som tänds eller släcks så att man får kvittens på utförd handling.
5. Expect error - Författarnas exempel är att kreditkort kan sättas in i en maskin på 4 olika sätt men bara ett är rätt. Tunnelbanebiljetterna i Paris kan sättas in hur som helst men funkar ändå.
6. Structure complex choices - En vanlig metod är “filtrering” så att man går genom ett beslutsträd till man fått fram rätt funktion.

När vi lärt oss sådan Valvägvisningsteknik så kan vi också ge våra kunder bättre möjlighet att bli effektivare. Och angående neutraliteten säger en av författarna Richard Thaler så här:

Choice architects must choose something. You have to meddle. For example, you can’t design a neutral building. There is no such thing. A building must have doors, elevators, restrooms. All of these details influence choices people make.”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv