War on waste

Vilken omväxling det skall bli att höra USAs president deklarera kamp mot slöseri (war on waste) i stället för kamp mot terrorism varje gång han öppnar munnen. Förra veckan höll Obama ett tal där han skisserade upp sitt ekonomiska program med dess satsningar på bl.a. energieffektivisering och förnybar energi och där han uppmanade den amerikanska kongressen att jobba dag och natt för att få det på plats.  De första analyserna säger också att planen vad gäller förnybar energi är “mer ambitiös än den verkar”!

Planen talar om energiförbättringar med effektivisering och förnybar energi som “the 21-st century industry” eller på svenska “den nya basindustrin”. För dem som vill ha en närmare titt på vad allt detta kan innebära i form av konkret lagstiftning och åtgärder så har Bloombergs en kort rapport där man också får en bra översyn av vem som gör vad och när.

Europa kan snart finna sig akterseglat när det gäller initiativ att utveckla näringslivet och att skapa nya jobb. Inte minst genom att försöka få utvecklingsländerna att minska de utsläpp av växthusgaser som vi själva borde ta itu med.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv