WEB-baserad konferens om uthållighet

World Economic Association inviterar till en konferens om uthållighet som tar sin utgångspunkt i kärnkraftsproblemen sådana de manifesterats i (och efter) Fukushima.

Det hela kommer att ske online i perioden 18 juni-15 juli och man har möjlighet att sända in papers senast den 28 maj på olika teman:

Sustainability has many dimensions and we welcome contributions in the following areas, though others will be considered if the papers warrant them. We also welcome contributions from many countries as this would help an analysis of the comparative situation and of different perspectives on ecological issues.
?Cost benefit analysis on the usage of alternative sources of energy
?Sustainable firms and business
?Law, economics and ecology
?Global sustainable policies
?Strategies for building sustainable cities
?Ecology issues and policies in different countries

All submissions will be screened for relevance and suitability of content, after which they will be posted on this website for debate. The debate will take the form of an extended, text-based, online exchange and commentary over a period of four weeks, after which the papers and comments will be lodged within the WEA archives. We aim to publish conference proceedings or book volume if the contributions warrant it.

Låter rätt spännande!? Kolla deras nyhetsbrev för att komma i stämning.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv