World Economic Forum och energin

World Economic Forum producerar en hel del nyttigt material om energifrågor. I någon mån förutsägbart och traditionellt eftersom resurserna i stort sett kommer från etablerade jätteföretag som ofta har en traditionell syn på att framtiden skall vara som gårdagen fast mera lönsam. Detta syns i lite grann i deras arbete med att klassificera länders energisystem ur säkerhetsaspekt. Där t.ex. Norge och Sverige kommer högt i listorna. Bedömningarna sammanfattas i ett “Energy Architecture Performance Index” som har en ambitiös modell som de kallar energitriangeln (se figur nedan).

Men de blir mera spännande när de börjar titta in i framtiden och diskuterar energiomställningar. Visserligen säger de redan från början att de inte tar effektivisering med i beräkningen på ett explicit sätt, men det beror inte på att de underkänner effektivisering utan erkänner att det hela blir komplext. Denna visionsskrift avslutas med insikten:

When we think about the possibility of the next energy transition, we typically think about how the transition might happen with all other things being equal. More efficient energy use and changes in how we power transport are certainly on the table, but with that comes a tendency to consider a world that looks very much like the one we live in today.

But that’s not how energy transitions have occurred in the past. The transitions from wood to coal to oil and the rise of electric power were accompanied by sweeping technological, sociological and economic changes. More concentrated energy sources enabled the industrial revolution and facilitated mass migration to cities. Electricity allowed the rise of appliances in the home and workplace, automating and simplifying many tasks and increasing productivity, and now enabling the digitization of the world.

Understanding the dynamics of energy transitions requires respect for innovation and its unexpected impact, and indeed some imagination about the future. Will the next transition be accompanied by larger changes in way of life? Or will it be mainly a change in how energy is produced and distributed? As to that, time will truly tell.

Där kan man hålla med om vartenda ord utom sista meningen. Som snarare borde lyda: “As to that we will truly work for a change towards sustainability based on efficiency and renewables”

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv