WWF Magnum Opus 2050

Under det senaste året har vi fått se ett antal studier från bl.a. NGOs med projektioner och beräkningar av hur man kan förändra energibalansen till att helt (eller i övervägande omfattning) ske med förnybar energi. Nu har WWF presenterat sin lösning.

Denna studie är omfattande och genomarbetad för att inte bara skissera ett möjlighetsutrymme (som t.ex. den WWS-lösning som nämndes häromdagen) utan visa en fulltsändig lösning för en fungerande och växande världsekonomi. Därför finns en rejäl dos energieffektivisering (se figur 1 nedan) och en diversifierad tillförsel med en stor portion bioenergi (se figure 4 nedan).

Lägger man nu alla dessa studier som kommit det senaste året bredvid varandra verifierar de Stern-rapportens utsagor om möjligheter och överkomliga kostnader för att avvärja klimathotet.

Samtidigt blir det uppenbart att några inte tycker det är en god idé att ändra på maktförhållandena. Med dagens händelser i Norra Afrika i minnet kan man då undra över vem det är som är bäst skickade att bestämma över framtiden? De som vill mjölka ut det sista ur sin nuvarande position eller de som har en vision om ett mera pluralistsikt system?

image

———————————————————————————

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv