WWS - löser världens energiproblem

A large-scale wind, water, and solar energy system can reliably supply all of the world?s energy needs, with significant benefit to climate, air quality, water quality, ecological systems, and energy security, at reasonable cost.

så skriver herrarna Mark Deluchi och Mark Jacobsen i sammanfattningen av två artiklar i Energy Policy. Båda artiklarna skisserar hur världens totala energiförsörjning kan bli förnybar med Vind, Vatten och Sol (WWS). Den ena handlar om teknik, resurser, infrastruktur och material. Den andra handlar om tillförlitlighet och kostnader för system och transmission.

I kostnadsberäkningarna tar man hänsyn till teknikutvecklingen och till externa kostnader och visar att redan inom ett decennium kan konventionell energi i USA inte konkurrera med alternativen (se diagram nedan).

Författarna verkar inte tagit någon hänsyn till effektiviseringsmöjligheterna annat än ifråga om transporter där elfordonens effektivitet överglänser dagens och tillgodoräknas systemet. I deras granskning tittar man också på resurser ifråga om t.ex. material och tillgångar av sällsynta jordarter (rare earth) men finner inga avgörande begränsningar.

Naturligtvis kan alla sådana här studier avfärdas som utopiska, men frågan är om det argumentet håller länge till. Sant är att man projicerar rejäla omställningar som inte är lätta att genomföra och som må ha andra problem i släptåg. Men de visar att möjligheterna finns och understödjer t.ex. Sternrapporten. Så frågan är kanske snarast: “Vem är det som inte vill?”

image
Figur 1: Kostnader i dagens läge
———-
image
Figur 2: Kostnader 2020 och bortom

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv