WWS - löser världens energiproblem

A large-scale wind, water, and solar energy system can reliably supply all of the world?s energy needs, with significant benefit to climate, air quality, water quality, ecological systems, and energy security, at reasonable cost.

så skriver herrarna Mark Deluchi och Mark Jacobsen i sammanfattningen av två artiklar i Energy Policy. Båda artiklarna skisserar hur världens totala energiförsörjning kan bli förnybar med Vind, Vatten och Sol (WWS). Den ena handlar om teknik, resurser, infrastruktur och material. Den andra handlar om tillförlitlighet och kostnader för system och transmission.

I kostnadsberäkningarna tar man hänsyn till teknikutvecklingen och till externa kostnader och visar att redan inom ett decennium kan konventionell energi i USA inte konkurrera med alternativen (se diagram nedan).

Författarna verkar inte tagit någon hänsyn till effektiviseringsmöjligheterna annat än ifråga om transporter där elfordonens effektivitet överglänser dagens och tillgodoräknas systemet. I deras granskning tittar man också på resurser ifråga om t.ex. material och tillgångar av sällsynta jordarter (rare earth) men finner inga avgörande begränsningar.

Naturligtvis kan alla sådana här studier avfärdas som utopiska, men frågan är om det argumentet håller länge till. Sant är att man projicerar rejäla omställningar som inte är lätta att genomföra och som må ha andra problem i släptåg. Men de visar att möjligheterna finns och understödjer t.ex. Sternrapporten. Så frågan är kanske snarast: “Vem är det som inte vill?”

image
Figur 1: Kostnader i dagens läge
———-
image
Figur 2: Kostnader 2020 och bortom

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv