You’ll never walk alone

I Wall Street Journal - av alla ställen - skriver man att det är inte penningen som styr utan känslan av att vara skyldig, när man skall försöka locka fram miljövänligt beteende. Det är vare sig lönsamheten eller informationen som framkallar förändringen.

Vid närmare läsning av artikeln ser man att rubriksättaren varit en aning provocerande men ändå inte helt fel ute. Därför hade kanske rubriken ovan (hämtad från Liverpool FC fans) varit bättre? Det är nämligen vetskapen om att andra gör det som får oss andra att följa efter.

Artikeln ger flera enkla exempel från plastkassar till hotellhanddukar och varmvatten i duschen som alla visar på att vi är benägna att göra som andra. Vi vill inte vill skämmas eller sticka ut - kallat “peer pressure”. Man ser också att exemplen passar väl in i modellen för strukturerade vägval.

Rubriksättaren har rätt i att det är inte de finansiella incitamenten och inte informationen i sig själv som är avgörande. Det är sättet på vilket alternativet presenteras.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv