Astound yourself

Irlands förra president som också har sin egen organisation, Mary Robinson Foundation – Climate Justice, var först ut i IEAs föreläsningsserie Big Ideas. Där satte hon energifrågan och klimathoten i ett större perspektiv som också handlar om solidaritet och rättvisa. Drygt en miljard människor av jordens totalt 7 saknar tillgång till elektricitet och allt vad det betyder för möjligheter att studera, arbeta och för hälsovård. Vi måste ha denna situation i åtanke också i klimatarbetet. I sitt tal sade hon:

Developed countries cannot simply insist that poorer countries refrain from using fossil fuels on account of climate change. Instead they must provide feasible alternatives. In the spirit of global solidarity and self-interest all countries need to work together to enable an inclusive transition to a zero carbon and zero poverty future.

Hon ger dock exempel på hur detta kan hanteras genom både överföring av ekonomiska och tekniska resurser. Därför avslutar hon också med att citera Edison om hur vi kan förvåna oss själva: “If we did all the things we are really capable of doing, we would literally astound ourselves”.

Visst kan vi!?

Läs mer

Månadsindelade arkiv