Att ta itu med förutfattade meningar.

Eller pÃ¥ engelska “Debunking myths”, är inte det lättaste. Men nu finns det en handbok som är gjord av Skeptical Science, en organisation som särskilt koncentrerat sig pÃ¥ klimatförnekarna.

Den är kort och lättläst och behandlar i princip de områden som man också har att göra med inom beteendeekonomin, dvs det faktum att vi människor har en tendens att tänka fort men fel. Det lilla häftet kan också ha en särskild aktualitet i Sverige där vi befinner oss mitt i valrörelsen och snabbt känner igen hur argumentationen läggs upp av dem som vill ha våra röster.

Nu förtjänar det att påpekas att all argumentation inte nödvändigtvis står mellan myt å ena sidan och sanning å andra. Det är åtminstone inom politiken också en fråga om olikheter i värderingar. Men det skadar inte att veta mer om hur övertalning går till.

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv