Avreglering följs av omreglering?

De senaste dagarnas exponering av hur elnätsavgifterna höjs drastiskt i vissa företag kanske är början på en diskussion om regleringens avsikt och föremål. Energimarknadsinspektionen hävdar att den metod man använder för att bestämma avgifterna är den som ger kunderna “störst trygghet och längsiktigt stabila avgifter”. Vilket gör att man undrar om trygg med hög avgift är bättre än otrygg med låg? Är man gammal nog minns man (nästan med vemod) hur man förr brukade diskutera hur/om kommunerna smygbeskattade sina invånare genom nätavgifterna och hur mycket bättre det skulle bli när man avreglerade.

I Storbritannien har man börjat skissera och förbereda en marknadsreform som också påverkar regleringen. Detta har nu utlöst en diskussion som gör att man i European Energy Review undrar om “konkurrensen kommer att offras på klimatpolitikens altare”. Intressant formulering som illustrerar vad man tycker är viktigast i samhället. Men det verkar som om vi på olika håll, och kanske av olika skäl, kommer att behöva diskutera vad regleringen har för syfte. Hoppas att kunden också får plats i den debatten. Avregleringen har alltför länge fått stå i bestämd form singularis.

Läs mer

Månadsindelade arkiv