Banta, äta nyttigare och spara hushållspengar samtidigt.

Är det möjligt? Nej säger Konjunkturinstitutet, KI. Gör Du det så sker det till priset av din hälsa!

Nåja egentligen talar de om målen för effektivisering (banta), förnybar energi (äta nyttigare) och koldioxidutsläpp (spara hushållspengar) och de hävdar att man inte kan nå dessa samtidigt utan att hälsan (ekonomin) försämras. I deras rapport säger de att:

1. Målen för energieffektivisering- och förnybarhet leder till mer omfattande minskning av växthusgaser än den minskning som följer av utsläppsmålet. Detta kan endast motiveras av att det finns andra syften än minskade utsläpp av växthusgaser.

2. Genom att sätta mål för förnybarhet och energieffektiviseringen läggs fördyrande restriktioner för vilka kombinationer som bättre skulle kunna utnyttjas för att uppnå utsläppsmålet.

PÃ¥ 1 kan man säga “Än sen dÃ¥?” SparmÃ¥let är satt som ett etappmÃ¥l 2020. Vi mÃ¥ste nÃ¥ MYCKET längre och ju förr dess bättre.
PÃ¥ 2 kan man säga “Det var nytt”. Vi har en lönsam effektiviseringspotential som är enastÃ¥ende stor och som ligger outnyttjad och när det gäller förnybar energi sÃ¥ kan det hända att de tidiga anläggningarna är dyrare men blir snabbt billigare pÃ¥ grund av “marknadens lärande”.

Men KIs analys är starkt förenklad både genom sin tidsavgränsning och sitt synsätt (kunnande?) när det gäller energisystemförändringar. Man har flytt in i en matematisk modell där t.ex. beteendeförändringar och utveckling av affärsmodeller inte syns. I denna modell bor den ekonomiskt rationelle individ som enligt Richard Thaler bara finns i läroböckerna.

Till viss lycka har Naturvårdsverkets representanter i KIs utredning påpekat (sidan 69) dessa missbedömningar, men vad har Energimyndigheten gjort? Håller de med?

Läs mer

Månadsindelade arkiv