Varde ljus.

image
1 700 000 000 människor, en fjärdedel av jordens befolkning, är helt beroende av att använda fossila bränslen i egna anordningar för att få belysning för sina dagliga värv. På så sätt släpper man ut 190 millioner ton koldioxid årligen. Och det är dyrt! Detta framgår av en rapport från Lumina-projektet. Denna undermåliga belysning kostar c:a 300 miljarder kronor årligen, motsvarande 20% av hela världens kostnader för belysning, och ger ungefär 0,1% av den belysning som världens elektriska belysning levererar. Se illustration nedan.

Fattiga människor tvingas betala mycket för dåligt ljus och hålls på så sätt kvar i fattigdom och blir också orsak till oproportionerligt stora utsläpp av växthusgaser. Hur mycket mer orättvist kan det bli?

Detta skulle kunna ändras genom att en av Kyotosystemets s.k. flexibla mekanismer (CDM) utformades så att ett teknikskifte, till t.ex. LED-belysning med solcellsladdning, kunde finansieras, föreslår rapporten. Det om något skulle vara en win-win lösning. Människor i U-länder skulle kunna få bättre ekonomi och utveckling genom att spendera mindre och få bättre belysning för att kunna studera och arbeta. De länder som finansierar skulle kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningarna.

Och, som om inte detta var nog, skulle vi få en utveckling av både solcells-, LED, och batteriteknik som också vi i I-länderna kan dra nytta av i form av billigare och bättre produkter. Hur svårt är ett sådant val?

image
Fotogenlampan har en effekt på 200 W att jämföras med LED 1 W. LED lampans ljusutbyte är också fem gånger bättre än fotogenvarianten. Var så god och välj! Du som har råd.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv