Det är 2050 som gäller. 2020 är bara en kontroll

Det haglar framtidvisioner från olika organisationer, den senaste kommer från EREC, European Renewable Energy Council. Studierna har mycket gemensamt. En sak är att de visar på möjligheterna till radikala förbättringar i energiförsörjningen med effektivisering och förnybar energi. Resurserna tryter inte (se figur nedan).

En annan gemensam sak är att de är inställda på året 2050 som mål. År 2020 blir bara en kontroll på vägen. Det är bra för det kan också sätta en del av våra sifferövningar i ett rimligare perspektiv. Det gäller t.ex. Svenskt Näringslivs granskning av de politiska blockens klimatpolitik där man jämfört siffrorna för 2020. Det märkliga är att Svenskt Näringsliv inte ser (vill se?) möjligheterna som marknaden erbjuder. Det kanske trots allt blir lättare att göra om man lyfter blicken lite till?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv