215 Miljarder

Är en siffra ni kommer att få se i media ett tag framöver. Det är nämligen vad Timbro hävdar att vindkraften kostar. Problemet är bara (!) att siffran inte stämmer men den kommer nog att basuneras ut ändå. Uppgiften baseras på debattinlägg som gjorts av Marian Radetzki och av Carl Hamilton.

Båda utgår från certifikatpriset och inte från merkostnaden för den energi som certifikatet gäller. Trots att det rimligen är merkostnaden som belastar kunderna vilket bl.a. Näringslivets ekonomifakta visar. Och trots att båda är professorer i nationalekonomi!

Merkostnaden kan dessutom (och kommer troligen att) sjunka vilket förre GD Kåberger pekar på i en artikel i Ny Teknik där han också klargör skillnaden mellan merkostnad och certifikatpris. Energimyndigheten har också redogjort för dessa mekanismer i en utredning.

Man skulle i sammanhanget kunna undra över om inte inmatningstariff hade varit bättre än certifikat eftersom man i så fall kunna bygga in teknikutvecklingen i ersättningsnivån och låtit den sjunka över tiden!

Skriften från Timbro känns lite nattstånden t.ex. genom sina rubriker om vad man skall göra när det inte blåser och vilken liten betydelse man anser att svensk vindkraft har för elsituationen. Det verkar som om den mera byggde på en genuin ovilja mot vindkraft (som stör sikten mot den obrutna horisonten) än på ett sökande efter tekniklösningar som har goda miljöegenskaper. Den är snarare ett debattinlägg avsett att stödja ett högröstat motstånd och det får vi nog se i debatten vad det lider när siffran 215 återkommer.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv