2-gradersmålet - glöm bort det!

En rapport som närmare studerats de löften som (trots allt) gavs i Köpenhamn konstaterar att 2-graders målet redan är överspelat. Deras studie publicerades häromdagen i Nature.

BBC har grävt lite djupare och visar också en kurva (se nedan) över utvecklingens sannolika väg. De konstaterar också att formuleringarna av åtagandena som länderna gör innehåller en hög grad av politisk spinn och inte är så ambitiösa som de vill verka. Den svenska formuleringen om 20% effektivare energianvändning (som intensitet, kWh/BNP-krona, och inte som absolut minskning) hör dit!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv