A global nuclear partnership (under USAs ledning)?

Låter det betryggande? Det är i alla fall på gång enligt George W. Uppenbarligen delar inte alla amerikaner hans syn på ämnet och Hilary Clinton säger att “Det är ett initaitv med goda intentioner, men med för stora risker” och tänker bl.a. på risken för kärnvapenspridning. För att inte tala om de tekniska riskerna. Och som ett brev på posten så vill Frankrike vara med!

USA har ju också tagit andra initiativ som verkar mera lovande inom ramen för Asian Pacific Pertnership.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv