A lighter shade of green.

Det finns en organisation, Carbon Disclosure Project, CDP,  som samlar in uppgifter från världens storföretag om hur mycket kol de släpper ut och den producerar sammanställda rapporter samt utnämner vem som är bäst i klassen. Lite oklart om de är bra ifråga om att lämna uppgifter eller bra vad avser förbättringar. CDP spårar vilka förändringar som är på gåmng men har inte lyckats (brytt sig om?) att fånga uppgifter om effektivisering. Men uppgifterna om förnybar energi är imponerande.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv