A smile and a big stick

Det sägs att om man vill ha framgång skall man möta sin omgivning med ett leende och en rejäl knölpåk. EU-kommissionen visar nu upp att de lever efter den principen. Knölpåkarna visas för ett antal länder (Finland, Grekland, Portugal och Luxemburg) som får en påminnelse om att de är sena när det gäller direktivet om “Eco-design” och två länder (Belgien och Storbritannien) stäms efter att inte ha hörsammat varningen de fått om byggnadsdirektivet.

Leendet står kommissionären Piebalgs själv för. Han börjar blogga och inbjuder alla att kommentera och komma med förslag. Ta chansen, han är en varm tillskyndare till effektivare energianvändning och visar sig också, när han framträder inför publik, vara en lyssnande och resonerande person.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv