Är björnen skjuten nu?

Vi har erbjudits delar av skinnet två gånger redan. Men nu föreligger hela statsbudgeten och det skall vara möjligt att bedöma hur satsningarna för effektivare energianvändning ser ut. Den neddragning med 60 miljoner som kunde anas tidigare i år verkar återställd och med råge, dvs ytterligare 60 miljoner tillskjuts 2008. Det som saknades vid den första skinnvisningen var emellertid björnen, d.v.s. höstbudgeten.

Den andra gången vi fick se en bit av skinnet var med klimatmiljarden, men återigen saknades viktiga delar i bilden eftersom bitar fanns dolda i den kommande budgeten.

Det är emellertid fortfarande svårt att se hela bilden och jämföra anslagens omfattning eftersom budgettitlar ändras och ansvarområden förändras. Satsningar på teknikupphandling rymmer t.ex. även upphandlingar av pelletsutrustning. De som emellertid bör kunna göra jämförelserna hävdar att budgetförstärkningen är 60-70 miljoner på årsbas och det är inte illa. Det skulle vara en 30% förstärkning! Och i så fall är björnen större än skinndelarna!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv