Är det A-S-I som är grejen?

Den tyska organisationen GIZ (motsvarigheten till SIDA) har formulerat en modell som väsentligen avser transportsektorn men som säkert kan ha vidare tillämpning, kallad A-S-I. Avoid - Shift- Improve skall den utläsas (se exempel i bilder nedan).

På individnivå måste man nog fatta beslutet (I) improve genom en investering först, om man inte har tillgång till bilpool förstås. Besluten (A) Avoid och (S) Shift är mera beteendeorienterade. Men som tankemodell för beslutsfattare verkar A-S-I vara en bra metod att sklja ut äpplena från apelsinerna.

image
———————
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv