Är det någon som skruvar på siffrorna?

IEA producerar inte bara sin årliga World Energy Outlook, WEO, utan även en vartannatårlig översikt över energiteknikens möjligheter kallad Energy Technology Perpectives, ETP. Det är en bra översikt som kan vara till stor hjälp för att bedöma hur och med vilka tekniska lösningar som energisystemen kan förbättras och förbilligas. 

Men det är risk för att analysen brister eller rentav saknas. Efter att ha sett årets utgåva av WEO och dess föredömliga hantering av effektiviseringsmöjligheterna så är ETP en besvikelse.

IEA publicerade i början av detta sekel ett banbrytande verk om hur man kunde bedöma teknikutvecklingen med lärkurvor ” Experience Curves for Energy Technology Policy”. I ETP 2008 publicerade man så kallade “Lärhastigheter (LR)” som anger hur mycket kostnaderna för en viss teknik minskar när marknaden fördubblas. Men man förmådde inte riktigt hantera och anlysera sitt eget material.

I ETP 2012 finns ett flertal referenser till marknadslärande men man manvänder inte sitt eget underlag och framför allt håller inte siffrorna. Man anger hur investeringskostnaderna för olika sorters tillförselteknik skall kunna utvecklas (se tabell nedan) och man nämner lärhastigheterna från 2008. Men det håller inte ihop! Kärnkraften skulle för att minska från den låga nivån 4600 USD/kW till den ännu lägre nivån 4000 USD/kW behöva öka från dagens installerade kapacitet på 350 GW globalt till bortemot 8000 GW!!! Dvs vi skulle få en värld som enbart försörjdes av kärnkraft!

Det verkar snarare om någon håller på att skruva på siffrorna än att någon faktiskt räknade.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv