Är detta Europas bästa projekt?

Under kampanjveckan för utållig energi i Europa delade man ut priser till ett antal olika projekt som anses särkilt banbrytande, utvalda bland 273 kandidater. Projekten är bra och klart värda att ta efter, men i allt väsentligt triviala med få undantag. Den danska kommunens metod verkar intressant och den animerade filmen där hushållsapparaterna ställer krav var kul. Men annars var det inte mycket att hurra för ifråga om nyheter. Finns det inga svenska projekt, eller var de ännu sämre?

Vinnarna var:

* Sustainable Energy Communities: ProjectZero Turning Sűnderborg into a Zero Carbon Municipality som innebär att en dansk kommun, Sönderborg, planmässigt ställer om till att bli fossilfria.
* Market Transformation including voluntary commitments: Alternative Energy Program for Global Green Telecommunications som innebär att man bestyckar telkommunikationens basstationer med solceller och vind på platser där det är svårt att anordna konventionell försörjning
* Promotional, communication and educational actions: Sonne! Sonne! Sonne! / Sun! Sun! Sun! som låter hemmets apparater (i en animerad film) kräva att bli försörjda med solceller.
* Demonstration and dissemination projects: Hungarian Schools Illumination Programme som är ett Public Private partnership (PPP) med General Electric som leverantör och som mest påminner om ESCO-EPC.
* Cooperation programmes: Solar Now som säljer solceller för bruk i samhällen i Afrika som inte har tillgång till elnät

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv