Är EUs vita certifikat starkare än de amerikanska?

EUs direktiv för effektivisering siktar till att de vita certifikaten skall innebära en effektivisering (minskad användning) med 1,5 % per år. I USA har man sådana i cirka hälften av delstaterna och LBNL har nu undersökt vilka planer man har. De når inte så högt som man tänker sig i Europa, se bild nedan.

Den som vill veta mer om detta och om hur man gör i USA kan försöka åka till Nashville i september när ACEEE ordnar sitt vartannatårliga möte om dessa frågor.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv