Är kvinnliga presidenter bättre…

....på energi och uthållighet? Tarja gör klart att uthållighet och kärnkraft inte hör ihop, Segolène (punkt 60-68) vill ersätta kärnkraft med förnybar energi och skapa nya jobb, och Hilary vill ta av oljebolagens vinster för att finansiera bättre energilösningar. Eller är det bara en synvilla? Angela sade också mycket positivt om ren energi tills hon blev ordförande (president) i EU.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv