Är övervikt ett mindre problem om man är vegatrian?

Kanske men det kan ändå vara ett problem. Man måste släpa hem mera mat från butiken och det både väger och det kostar och det fordrar mera resurser att framställa hos odlarna. Så en bantning kan vara att rekommendera även för vegetarianer.

ÄndÃ¥ sÃ¥ hÃ¥ller den pÃ¥gÃ¥ende “trialogen” i EU, där Parlamentet, Kommissionen och RÃ¥det skall komma överens om byggnadsdirektivet (EPBD) pÃ¥ att brottas med ett förslag där man accepterar övervikt om man bara äter vegetariskt. Eller rättare sagt i detta sammanhang - accepterar hög energiförbrukning om den kommer frÃ¥n förnybar energi. Det rimmar illa med den annars uttalade mÃ¥lsättningen “Efficiency First” och kommer att innebära att man kommer att behöva överdimensionera energitillförseln, vilket blir dyrare och mera resurskrävande än att hÃ¥lla tillbaka energianvändningen genom (billigare) effektvisering.

Eceee reder ut begreppen i ett dokument där man visar att risken finns att det “bara” är en enkel spÃ¥kförbistring där man inte lyckats hÃ¥lla reda pÃ¥ begreppen energibehov, energianvändning, tillförd energi och primärenergi!? SÃ¥ kan det vara och som bekant bor djävulen i detaljerna.

Det är sÃ¥dana detaljer som kan spela stor roll i förhandlingar där nÃ¥gon av parterna vill kasta spelet över ända och det är tyvärr ofta fallet där RÃ¥det är inblandat och de nationella intressena tar överhanden.  mad

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv