Klimatet behöver stabiliseras - också för investeringar

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) tycker att spelreglerna för det uthålliga samhället borde vara tydligare. Framförallt bör de inte förändras stup i ett. Man reagerar bl.a. på att flera länder tycks vara och fingra på inmatningstarifferna. En åtgärd som står i bjärt kontrast till att just sådana skapades för att ge investerare mera säkerhet än vad man kan få med t.ex. gröna certifikat.

Medlemsföretagen i den här gruppen förvaltar bl.a. pensionskapital och det känns bra att de gör det med ett uthålligt samhälle som ledstjärna. De har sammanställt sina synpunkter i ett sk “position paper” om hur man ger prioritet för sådana åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Till deras omsorger hör ökad effektivisering.

Specific targets for energy efficiency in buildings and a focused strategy for existing buildings
Specific mid- and long-term targets for increased energy efficiency in the buildings sector will send a clear signal to investors that standards and regulations will move in a set direction. Improved, more harmonised and more consistent implementation of building standards and practices across EU Member States will support greater energy efficiency of new buildings. The greatest challenge is to find ways to address emissions from existing buildings and we recommend that the EU draws on experience already gained in different Member States and considers a range of regulatory, fiscal and market-based measures.

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv