Ärtsoppa, kål och bönor ger vissa effekter

..på människan så varför skulle inte detsamma gälla i djurens värld. Och nu är det fastlagt att om korna och fåren ändrar kosthållet så bidrar de mindre till klimatgaserna.

Att nyheten publicerades den 1 april förringar inte dess värde. Och inte heller att det för oss människor är bättre att vår dagliga kost inte bör ta omvägen via djurvärlden utan att vegetarisk kost är bättre för klimatet. Möjligen då med vissa undantag som nämns i rubriken. grin

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv