Även strutsar måste se sig om till sist

Först kom energieffektiviseringsutredningen och där lyckades man blunda helt för “vita certifikat”. Sedan kom energimyndigheten med en utredning där man avvisade vita certifikat med argumentet att vi inte har den politiska kontext som sådana fordrar i Sverige

Nu kommer EU snart med ett ny handlingsplan för energieffektivisering och som f.n finns i utkast. För säkerhets skull kallas de nu för energy efficiency obligations.

Requiring white certificate schemes in all member states would “significantly widen the market availability of energy services and could yield estimated savings of up to 100 million tonnes of oil equivalent in 2020,”

, säger de!

Det skall bli spännade att se vad strutsen gör den här gången: Blinka månne?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv