Afrika LEDer utvecklingen?

IFC, International Finance Corporation, inom Världsbanken sjösätter ett spänannde projekt som syftar till att bli kvitt den förödande användningen av fotogen för belysning. Förödande för ekonomin, miljön och för synen hos brukarna ( IFCPhotos1.pdf ). Projektet skall få ut belysningsprodukter som kombinerar LED (Lysdioder) och solceller. Ett sådant projekt kan också innebära en injektion för LED och solcellsteknik som paradoxalt nog kan komma till gagn även för den rika världen genom att nischmarknaderna motiverar utveckling. Lönsamheten hos de nya produkterna kan knappast ifrågasättas, med en återbetalningstid på mindre än 7 månader!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv