Alla resurser behövs och vi har inte tid att vänta.

Det är i korthet budskapet från The Royal Academy of Engineering (motsvarigheten till IVA) i Storbritannien när de ser på landets energisituation. De skisserar fyra scenarier (se också tabell nedan) och i alla minskar energianvändningen totalt sett jämfört med dagens och ännu mer jämfört med de projektioner som annars gjorts till 2050. Scenarierna är alla gjorda för att visa möjligheter till 80% reduktion av växthusgaserna.

1. Fossilbränslena reserveras för transporter
2. Transporterna elektrifieras
3. Fossil till transporter och el till uppvärmning (!). I detta scenario byggs kärnkraften ut.
4. Massiva byggnadsförbättringar.

Gemensamt för dem alla är behovet av effektivisering, eller som de skriver: “Demand reductions through a combination of increased efficiencies and behavioural change will be essential.”

image

Kommentarer:

Hej, här kommer en intressant länk angående den allt sämre utväxlingen på lånade pengar i USA. Troligen gäller den i lika hög utsträckning på fler ställen
http://economicedge.blogspot.com/2010/03/most-important-chart-of-century.html

Energieffektiviseringar är A och O för att putta upp siffrorna. Eftersom energi är den grundläggande utväxlingsfaktorn, medan monetära medel är ett derivat.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv