Allians mot framtiden.

Det är inte var dag man ser både hyresgästerna, allmännyttan och fastighetsägarna agera gemensamt. Skall inte sådan gemenskap över intressegränserna hälsas med tacksamhet? Vi brukar ju önska att folk skulle agera mera tillsammans och bråka mindre? Men vad är det då för en fiende dessa tre parter funnit värd att ta strid emot?

Jo den rysliga ENERGIEFFEKTIVISERINGEN skrämmer dem från vettet! Bokstavligen!  snake Sverige hotas av utarmning påstår de på fullt allvar. Vi kommer att få leva i bostäder som bara håller 14 grader på vintern!!! Och hyrorna kommer att nå oanade höjder. Dessa olyckor kommer att drabba vårt stackars land genom EUs direktiv om energieffektivisering och riksdagens målsättning om energianvändningen 2050.

Men tänk om det istället är som i Tyskland? Att en energiomställning skapar nya möjligheter. Att tekniken och formerna för dess nyttjande utvecklas. Att de många förändringstillfällen vi har framför oss de kommande decennierna kan utnyttjas positivt istället för att gå om intet.

Deras allians tycks bygga på en teknikpessimism som är sällan sedd och som är illa underbyggd. En radikalt annorlunda syn på möjligheterna kan man få på många håll t.ex. VVS-Forum eller SNFs senaste nummer av Natur som passande nog har temat “Hem till Framtiden”. Börja där! Det finns mer!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv