Allt Du vet om el är fel!

Orden kommer från Walt Patterson en smått legendarisk Brittisk forskare som ägnat mycket tid åt att fundera kring hur teknik och ekonomi samspelar och framför allt vad vi kan vänta i framtiden. Rubriken sattes på en australisk artikel där han nyligen formulerade sig så här:

What we need to understand is that the key competition is not between different suppliers of fuel or electricity. The key competition is between fuel and technology. The better the user-technology, the less fuel we need to get the service we want. We need to shift the balance away from fuel, toward technology.

Han har särskilt, och redan för länge sedan, satt fingret på den ömma punkten att energiföretagen säljer energi och inte energins nytta. Att leverera energinytta (ljus kraft och värme) menar han kommer successivt att bli normen snarare än undantaget. Detta som en följd av effektivare teknik för användning och tillgången på småskalig tillförselteknik som integreras i näten. Marknaden kommer att revolutioneras men alla de existerande företagen kommer inte att upptäcka det i tid.

Patterson har varit en frisk fläkt i många år när han dragit en lans för förnybar energi och för att man skall ta en rejäl funderare på hur framtidens marknader komemr att fungera. Men kolla själv!

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv