Allt om strömförsörjning

Våra hem fylls alt mer av små svarta dosor och av apparater som slukar ström utan att vi vet om det. I USA talar man om dem som vampyrer.  Vi borde kanske snarare se dem som fästingar. Små blodsugare som är svåra att se och få grepp om.
I EU har nu gjorts en omfattande studie av dessa små kreatur. I den finner man alla fakta man rimligen vill veta utom möjligen vad man kan göra åt situationen. Det finns t.ex. märkligt lite om alternativ som solcellsladdare eller om hur man skall få tillverkarna att göra bättre produkter.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv