Amputation botar vårtor.

“...hur i hela friden är det möjligt att samtidigt vara miljövän och kärnkraftsmotståndare?” undrar man i en ledare i DN (naturligtvis). Men om man nu skall driva ut djävulen behöver man inte engagera Belsebub. Eller för att göra en annan liknelse, det är ju oomtvistligen så att amputation är ett säkert medel mot vårtor. Men det finns andra både trevligare och säkrare metoder.

När det gäller miljön och energin så är effektivare energianvändning och förnybar energi både bättre, säkrare och billigare än kärnkraft. DNs ledare utgår från ett inlägg i Expressen där man gillar energieffektivisering men ogillar dess konsekvenser i form av lägre energianvändning. Det behövs tvärtom mer transporter, hävdar man. Hur skall annars de klimatsmarta produkterna komma ut till sina användare, undrar de?

I Expressenartikeln och i DN ogillar man tonen i miljödebatten. Den innehåller civilisationskritik och är moralistisk, tycker de. Måhända är det ändå värt att fundera över moralen i att vissa länder (-s invånare) använder så stor andel av världens resurser med de konsekvenser det har. Om det nu är sant eller ej så tillskrivs även Einstein ett visst mått av sådan moralism:

No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.
Albert Einstein

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv