Argumenten för ny kärnkraft har aldrig varit svagare än nu

Ja Dagens Nyheter tycker naturligtvis tvärtom och skriver i sin ledare: “Argumenten för att Sverige liksom Finland och USA ska satsa på nya reaktorer är starka.” Nu har ju DN aldrig visat sig vara särsklit insiktsfull när det gäller energifrågor och dagens utspel skall nog ses som ett inspel till ett politiskt manövrerande där det gäller ett locka (s) över gränsen.

Den amerikanska anläggningen visar igen att ny kärnkraft är MYCKET DYR och inte klarar sig utan att få statsstöd. Den officiella prislappen ligger kring 6500 dollar per kW och man får 80%  av lånen statsgaranterade. Kärnkraftskalkyler brukar också visa en tydlig glädjetendens vilket bl.a. visats med eftertryck i Finland.

Beträffande säkerheten så röstade ordföranden i kommissionen (NRC) som godkände anläggningen emot! Och ingenstans i världen har man visat vad man skall göra med avfallet.

Hälsorisker vid drift har påpekats gång efter annan och senast fann man indikationer i Franrike (där man sannerligen inte har någon kärnkraftskritisk grundinställning) på barnleukemi i anläggningarnas närhet.

Men visst är det märkligt att man när det gäller energisparande alltid avkrävs rigorösa kalkyler som visar att det lönar sig att spara. Och inte lite lönsamt utan ofta mycket lönsamt med pay-off tider som vida underskrider åtgärdernas livslängd. Samtidigt kan man (åtminstone i DN) bara rycka på axlarna åt ekonomi, avfallshantering och hälsorisker när det gäller kärnkraft. Lite märkligt är det väl? Eller är det som i den gamla (osanna) historien om riksdagsmannen som sade att: “Lite strålning skall väl en karl tåla!”

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv