Återhämtning av utsläppsmarknaden

Den Europeiska handeln med utsläppsrätter har havererat säger en del. Och det är klart att om priset ligger under en Euro per ton så är inte signalen till utsläppsbegränsning stark. Världsbanken spår en återhämting i nästa period, 2008-2012, med ett pris av storleksordningen 12 Euro per ton.
n
Rapporten har också intressant information om hur den frivilliga marknaden (där en del kol-cowboys försöker skinna folk) utvecklas. Den är i stark tillväxt men fortfarande är effektiviseringsprojekten få. Alltför få!

Dagens IPCC-rapport kanske kan ge mer inspiration till effektiviseringar. Sammanfattningen innehåller mycket skåpmat men har flera kataloger av åtgärder som är nyttiga.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv